Yönetim Kadrosu

Yönetim Kadrosu

Şirketimiz kuruluş amacı itibari ile bir aile şirketi olup Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Mustafa Ciritoğlu, diğer üyeleri Harika ( Ciritoğlu ) Gökçek, Tolga Ciritoğlu ‘ dur.


Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Ciritoğlu 1952 yılında doğmuş çalışma hayatına 1972 yılında BMC şirketinde başlamıştır. İlk inşaatçılık deneyimine 1978 yılında BMC şirketindeki çalışma arkadaşlarıyla kurmuş oldukları kooperatifle başlamıştır. Bu tarihten şirket kuruluşuna kadar 1300 e yakın 8 adet proje Mustafa Ciritoğlu önderliğinde tamamlanmıştır. Çalışmalarına 1997 yılından itibaren Tolgatur İnş. Ltd. Şti. çatısı altında devam etmektedir.


Teknik Kadro

Mimar: Tolga Ciritoğlu 

Şirket ortaklarından olan Tolga Ciritoğlu 1981 yılında İzmir’ de doğmuştur. 2004 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun olarak iş hayatına başlamıştır. 

İnşaat Mühendisi: Muhteber Özgür Güler

1973 yılı Razgrat doğumlu olan Muhteber Özgür Güler 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olarak şirketimizde göreve başlamıştır. 


Mali Birim

Muhasebe Müdürü: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Harika Gökçek 

Şirket ortaklarından olan Harika Gökçek 1976 Yılında İzmir’de doğmuştur. 2007 yılından itibaren Serbest Muhasebeci olarak şirketteki görevine devam etmektedir.


İdari Birim

Başkan Yardımcısı: Nuri Seyhan 

1945 İzmir Doğumlu Nuri Seyhan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesini 1974 yılında bitirmiş olup 1978 yılından bu yana Mustafa Ciritoğlu ile beraber idari kadroda yer almaktadır.

II.Başkan Yardımcısı:Yalçın Yaşa

1973 Ardahan doğumlu Yalçın Yaşa 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.1993 yılından beri Mustafa Ciritoğlu ile beraber idari kadroda yer almaktadır.